25 Ιαν 2010

Διαχρονική αναγκαιότητα η αντισεισμική θωράκιση.

O καταστροφικός σεισμός που έπληξε την Αϊτή, με τις δραματικές επιπτώσεις που είχε σε ανθρώπινες απώλειες, φέρνει στην επικαιρότητα το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας και στη χώρα μας.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη και έκτη στο κόσμο όσον αφορά τη σεισμική επικινδυνότητα, απόρροια της γεωγραφικής θέσης της στη συμβολή των λιθοσφαιρικών πλακών Ευρασίας και Αφρικής. Οι σεισμοί πλήττουν τη χώρα μας με αυξημένη συχνότητα και ένταση προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και συχνά απώλειες συνανθρώπων μας.
Η αντισεισμική θωράκιση αποτελεί συνεπώς διαχρονική αναγκαιότητα για τη χώρα μας και θα πρέπει να κατατάσσεται πρώτη σε προτεραιότητα από τη Πολιτεία.
Η Κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που έχει την αρμοδιότητα της αντισεισμικής πολιτικής, έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της αντισεισμικής προστασίας της χώρας.

Οι βασικοί άξονες αυτού του σχεδίου είναι:
 Η αντισεισμική προστασία, όπως και γενικότερα η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ανήκουν στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Κυβέρνησης. Οι αιρετές περιφέρειες θα έχουν την ευθύνη της εφαρμογής της περιφερειακής αντισεισμικής πολιτικής στα πλαίσια των κυβερνητικών κατευθύνσεων.
 Το Υπουργείο Υποδομών σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία προχωρεί στη θεσμική ανασυγκρότηση και το συντονισμό των δράσεων και των φορέων της πολιτείας και των εθελοντικών οργανώσεων και στην ενίσχυσή τους με εθνικούς πόρους και με την αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων
 Αναβαθμίζονται οι θεσμοί ανάπτυξης των πολιτικών προστασίας από τους σεισμούς στα πλαίσια του Υπ. Υποδομών με τη σύσταση Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών.
 Επιταχύνεται ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτιρίων που ξεκίνησε το 2001 αλλά δεν προχώρησε με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης.
 Προωθούνται πολιτικές αναβάθμισης της αντισεισμικότητας του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας με προτεραιότητα σε περιοχές υψηλού σεισμικού κινδύνου και κλιμακωτά από τις παλιότερες στις νεώτερες κατασκευές και καθιερώνεται πιστοποιητικό «αντισεισμικής επάρκειας» των κατασκευών.

Αναβαθμίζοντας τη θεσμική δομή της πολιτείας, προσδιορίζοντας τους στόχους, ιεραρχώντας τις προτεραιότητας της αντισεισμικής πολιτικής και εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους θωρακίζουμε τη χώρα μας απέναντι στους κινδύνους από τους σεισμούς και προστατεύουμε αποτελεσματικά τους πολίτες.

1 σχόλιο:

ο δείμος του πολίτη είπε...

Σαν σχέδιο μοιάζει τέλειο. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε τη γενική έλλειψη ελεύθερων χώρων για συγκέντρωση στην κακή στιγμή -που κάποια ώρα θα φτάσει αναμφίβολα. Λείπει και η ενημέρωση του κόσμου για το πού θα συγκεντρωθεί...