29 Μαρ 2011

Απόσπασμα ομιλίας Γιάννη Μαγκριώτη στην εκδήλωση του ΙΤΣΑΚ για την παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων 28-03-2011

«Οι πρόσφατοι μεγάλοι σεισμοί της Ν. Ζηλανδίας και της Ιαπωνίας, αλλά και οι μεγάλοι σεισμοί που έπληξαν σχετικά πρόσφατα τον Ελληνικό χώρο (Πάτρας-Αχαΐας, Ρόδου) ανέδειξαν και πάλι το μεγάλο και διαρκές πρόβλημα του σεισμικού κινδύνου για τηn χώρα μας. Ο κίνδυνος αυτός συγκεκριμενοποιείται ως πρόβλημα ασφάλειας, αλλά και ως πρόβλημα τρωτότητας των υποδομών της χώρας και των προσωπικών περιουσιακών στοιχείων των πολιτών.
Η ασφάλεια των κτιρίων και γενικότερα των κατασκευών, πρέπει να αποτελεί αναμφισβήτητα το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης και τον πυρήνα της Αντισεισμικής Πολιτικής.
Πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την προσπάθεια αντισεισμικής θωράκισης της χώρας είναι η χάραξη μιας Εθνικής αντισεισμικής πολιτικής. Η πρόληψη πρέπει να αναγορευθεί σε κύριο στόχο της αντισεισμικής πολιτικής.
Για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των σεισμών, το Υπουργείο διαμορφώνει ένα πλαίσιο αρχών και στόχων για μια Εθνική Αντισεισμική Πολιτική. Το πλαίσιο διαμορφώνεται βασισμένο στους παρακάτω άξονες:
1. Τη συνεχή βελτίωση της αντισεισμικότητας των νέων κατασκευών. Την αναβάθμιση των υφισταμένων κατασκευών που σχεδιάσθηκαν με παλιούς κανονισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ορισμένες κατηγορίες κατασκευών όπως τα νοσοκομεία, τα σχολεία, οι επικίνδυνες βιομηχανίες
2. Τον προσεισμικό έλεγχο των κατασκευών
3. Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού
4. Την εξασφάλιση επιχειρησιακής ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, με στόχο την επιτυχή αποκατάσταση μετά από καταστροφικό συμβάν
5. Τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών επέμβασης
6. Την επαρκή στελέχωση των αρμοδίων φορέων με εξειδικευμένο προσωπικό
7. Τον ποιοτικό έλεγχο και την εφαρμογή προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας στις κατασκευές.
Με ενέργειες και πρωτοβουλίες αρμόδιας επιτροπής του ΙΤΣΑΚ εξασφαλίσθηκαν 3,5 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013) για την κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη. Το κτίριο του Ινστιτούτου θα κατασκευασθεί στους Ελαιώνες της Πυλαίας Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Για το κτίριο έχει ήδη συνταχθεί η πλήρης μελέτη και εκδόθηκε η σχετική άδεια από την Πολεοδομία Θεσσαλονίκης.
Το κτίριο θα βοηθήσει σημαντικά στην πιο εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Ινστιτούτου. Ταυτόχρονα θα συμβάλει και αυτό στη βελτίωση της εικόνας του σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο.